Lista szkół - Gmina Lubomierz


Wybierz miasto:
szkoły Lubomierz
szkoły Pasiecznik
szkoły Pławna Górna
szkoły Wojciechów

Gimnazjum im. Hieronima Wietora w Lubomierzu
Chopina 9
59-623 Lubomierz
telefon: 0757833780
Liceum Ogólnokształcące kierunek policyjny

59-623 Lubomierz
telefon:
Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym przysposobieniem obronnym

59-623 Lubomierz
telefon:
Liceum Profilowane zarządzanie informacją

59-623 Lubomierz
telefon:
Przedszkole Miejskie
STOGRYNA 2
59-623 Lubomierz
telefon: 0757833537
Szkoła Podstawowa w im Jana Pawła II w Lubomierzu
Kościuszki 5
59-623 Lubomierz
telefon: 0757833112
SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁAWNEJ

59-623 Pławna Górna
telefon:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁAWNEJ FILIA W PASIECZNIKU

59-623 Pasiecznik
telefon:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁAWNEJ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W WOJCIECHOWIE

59-623 Wojciechów
telefon:
Szkoła Policealna technik informacji naukowej

59-623 Lubomierz
telefon:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa- wielozawodowa

59-623 Lubomierz
telefon:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu

59-623 Lubomierz
telefon:

1